Om psykoterapi

Hvad går det ud på?

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker gennem primært samtaleterapi. Hjælpen kan bestå i at belyse problemer i livet, eller videreudvikle sig selv gennem samtaler med psykoterapeuten. Det er terapeutens opgave, at sætte fokus på, og italesætte og arbejde med problemer, der kan være relateret til stress, konflikter, angst eller noget helt andet. Hvilke tanker, handlinger og følelser opstår der i denne forbindelse.

Det viser sig, at jo hyppigere der tales om tunge emner i livet, desto mindre kommer de også til at fylde i ens liv.

Samtidig med at samtalen er med til opløse kriser i livet, så tales der også om psykologiske indsigter og mekanismer, der forklarer eksempelvis hvorfor vi havner i samme situation igen og igen. Til dette kan der gives nogle gode værktøjer til, at fastholde en positiv psykologisk udvikling.

Der findes forskellige metoder til at arbejde med psykoterapi, som er beskrevet nærmere herunder.
Der findes aldrig én rigtig metode for at arbejde med, eller måden at udføre psykoterapi på. -Og du vil aldrig opleve to psykoterapeuter gøre det på den samme måde.

I virkeligheden er det dig der er den vigtigste i psykoterapien!
Psykoterapeuten skal i virkeligheden følge dig og den proces du er i, med en god støtte og omsorg, således du får en positiv udvikling og oplevelse på rejsen.

“Nogle mennesker synes det er flovt at gå i terapi og bede om hjælp.
Jeg synes det er bekymrende når man ikke tager hånd om sig selv!”

Metoder jeg benytter i min terapi

Organisk Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi er en udspringer fra psykoanalysen, som Sigmund Freud grundlagde. Terapien tager udgangspunkt i den uhensigtsmæssige og problematisk adfærd samt ubevidste fortrængninger mennesker kan have i deres voksenliv. Det handler om at analysere handlemønstrer, forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier, som personen har tilegnet sig gennem opvækst samt tilknytningsmønstrer til andre sociale relationer.
Organisk Psykodynamisk terapi handler om at inddrage kroppen og dets reaktioner på tanker og følelser.

Eksistentiel terapi
Eksistentiel terapi er en metode, hvor der fokuseres på personens oplevelse af dets problemer. Der bruges tid på at personen lærer at være i problemerne følelsesmæssigt og oplevelsesmæssigt. For det er et vilkår, at vi alle skal gennem livskriser og død – og det skal vi lære at leve med og acceptere. Terapeutens opgave er ikke at “fikse” klientens problemer, men derimod at nuancere det for klienten, så klienten finder sin egen vej til at løse problemerne.

Forskning viser, at der er videnskabelig evidens for virkning af eksistentiel terapi.

Narrativ terapi

Narrativ betyder fortælling eller beretning. I psykoterapien benyttes den narrative metode til, at vi fortæller og tolker på vores egen historie. Dette kan vi naturligvis kun gøre, med udgangspunkt i de billeder og den opfattelse vi har af os selv – som naturligvis er blevet præget undervejs af opdragelse, samfund og kultur.
Undervejs i processen lægges der vægt på at isolere problemet til kun selve problemet, og ikke til at være selve personen bag tolkningen. Dette ender ud i at personen tegner en ny identitet, der vælger at tegne sin fremtidige historie med nye handlemuligheder og positive beslutninger.

Systemisk terapi

Systemisk terapi handler om, at at menneskets problemer opfattes og behandles systemisk. Det betyder at problemet ikke tilhører personen, men opstår og vedligeholdes i samspil med andre mennesker og systemer. -Og derfor bør de også behandles gennem disse.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi tager udgangspunkt i tankerne. Vi kan have negative tanker eller få tankemylder af eksempelvis angst, og derfor kan det være vigtigt at få styr på de negative tanker og fantasien der kan løbe af med os. Kognitiv terapi kan indbefatte øvelser og “hjemmelektier” til næste gang, for at rette henvendelse til den kognitive del.

Mindfulness terapi

I mindfulness terapi fokuseres der primært på kroppen og dens samspil med psyken. Belastes vores psyke mere end hvad godt er, så reagerer kroppen på tanker og følelser. Man kan lære kroppen at falde til ro og og løsne op, ved at få teknikker til dette. Derfor kan kroppen bruges til at styre negative tanker og følelser, så de ikke tager overhånd, og tager kontrollen i vores liv.

Adfærdsterapi
Adfærdsterapi er endnu en behandlingsform, som ikke blot fokuserer på de synlige handlinger, men også tanker, følelser og forestillinger. Adfærdsterapi kan med fordel benyttes i angst og/eller tvangstanke situationer, hvor negative tanker og forestillinger skal udfordres på dets berettigelse til at eksistere. Disse tanker er ofte tillærte fra tidligere tid i vores liv, barndom eller gennem opvæksten, og bliver derfor autonome og automatiske og kan tage kontrol, uden at det giver mening for vores liv. Er det så sundt for os og især når det tager kontrollen i vores liv?
Eksempelvis er en mor angst for hvepse og for at blive stukket, fordi hun har allergi overfor hvepsens gift. Hvis moren bliver stukket og ikke får modgift indenfor for kort tid, kan det koste hendes liv. Angsten hjælper i dette tilfælde moren.
Barnet har set morens angst for hvepse, siden barnet har kunnet registrere morens angst første gang med sine sanser. Barnet er nu blevet voksen, men har kopieret morens angst adfærd overfor hvepse, til trods for at barnet ikke er allergisk overfor hvepsens gift.
Det voksne barn lider nu under denne angst, og er generelt bange for at gå ud i sommerhalvåret.
Er det voksne barns angst berettiget?
Gennem adfærdsterapi og gennem adskillige sessioner, kan dette tillærte mønster og angst brydes.

Kom i kontakt

Ring

30 65 55 09

Email

rvi@terapien.dk

Adresse

Vornæsvej 59, Tåsinge
5700 Svendborg

Åbningstider

Onsdag          : 08:00 – 15:00
Torsdag         : 08:00 – 15:00
Fredag           : 08:00 – 15:00
Weekenden : Lukket